Inici

Presentació:

Cirera Solidària es una web creada a través de l'Associació Veïnal de Cirera, amb la intenció de donar suport a la creació, manteniment i perpetuació del primer Menjador Infantil Solidari al barri de Cirera a Mataró (Barcelona).

La idea principal es proporcionar aliments a tots aquests nens i nenes necessitats que formen part de les tres escoles públiques del barri: Antonio Machado, Marta Mata i Cirera.

Us convidem a col.laborar obertament amb aquest projecte sent Voluntari i/o Padrí.

Moltes gràcies!!!

 

Projecte:

El  projecte de Menjador Solidari Infantil de Cirera sorgeix de la necessitat de crear un espai al barri on organitzar, coordinar, desenvolupar i complementar les necessitats nutricionals dels nens i nenes  en risc d'exclusió, amb pocs recursos econòmics o d'aquells que pateixin insuficiències alimentàries i així aconseguir que tinguin una alimentació equilibrada i sana, també en períodes no lectius.

 

Sota el nom de Menjador Solidari Infantil de Cirera, aquest projecte pretén crear un espai on no només els infants puguin tenir una dieta adequada a les seves necessitats sinó què, mitjançant una sèrie d’activitats, aquests infants tinguin la oportunitat d’involucrar-se amb el barri.

 

Aquest projecte neix a l’Associació de veïns de Cirera, a la ciutat de Mataró, dins el pla Taula contra la pobresa, on es busca conèixer les relacions, vincles i sobretot, necessitats socials bàsiques que els veïns tenen, així com les dificultats i conflictes que al seu barri es troben en el marc actual de crisi econòmica.

 

Com a l’actualitat no tenim la capacitat d’executar un filtre real i actualitzat de la situació de les famílies, aplicarem un filtre ja existent. Els participants del menjadors seran els infants que estan becats en la seva totalitat als menjadors de les tres escoles ubicades al barri:  Marta Mata, Cirera i Antonio Machado, i que son concedides pel Consell comarcal del Maresme.

 

Per poder dur a terme aquest projecte es necessita la col·laboració de tot el barri, ja que aquest projecte, sense ànim de lucre, funcionarà gràcies als voluntaris que assistiran al menjador. D’aquesta manera es pretén afavorir les relacions de tots els membres que formin part del projecte, al mateix temps que es potencia la integració de les famílies en risc social.

Els objectius que ens hem marcat des delMenjador Solidari Infantil de Cirera vers el nostre projecte al barri són els següents:

 

●        Cobrir les necessitats bàsiques alimentàries dels infants  en risc delnostre barri en període de vacances escolars.

●        Oferir una alimentació sana i equilibrada en període no lectiu.

●        Practicar una bona higiene abans i desprès dels àpats.

●        Promocionar el voluntariat com a mecanisme d'acció i transformació ciutadana, Involucrant als veïns i entitats del barri en el projecte amb les diferents maneres de col·laboració.

●        Crear un espai on els infants puguin socialitzar i d’aquesta manera aconseguir una millor integració al barri.

●        Promoure accions de reivindicació i/o denúncia per aconseguir una veritable igualtat de drets de tots els ciutadans i ciutadanes, sense discriminació de cap tipus.

●        Generar mecanismes de millora de la coordinació i el treball en xarxa entre entitats, equipaments i serveis institucionals.

 

El projecte es vol dur a terme entre els mesos de desembre  de l’any 2015  i gener del 2017, durant els períodes no lectius que inclouria:

●        vacances de Nadal 2015-2016: del 23 desembre de 2015 al 8 de gener de 2016

●        vacances de setmana Santa 2016: del 21 al 25 març.

●        vacances d’estiu 2016: del 22 de juny al 13 de setembre

 

També assumirien els dies que des d’ensenyament atorguen com a lliure disposició, que serien:

●        8 de febrer

●        29 d’abril

●        16 de maig (festa local)

 

La intenció que aquest projecte es perpetuï en el temps.

L’horari de l’activitat serà de 12:00 a 15:30 i els horaris dels monitors/es que es faran càrrec del menjador i activitats de pati serà d’ 11:45 a 15:45h.

Els monitors/es de pati es dividiran en 2 grups amb una ràtio d’ 1 monitor/a per cada 10 nens/es en el cas del grup d’infantil i d’1 monitor/a per cada 12 nens/es en el cas dels infants de primària, aquests monitors son els responsables de dirigir les activitats de pati i de supervisar la higiene abans i desprès dels àpats dels infants.

 

Els monitors/es de menjador no es dividiran perquè son els referents a l’hora de dinar de tots dos grups i seran els responsables de deixar l’espai net i endreçat.

 

Els horaris i torns de dinar dels nens i nenes es dividiran en 2 grups de 50 infants, entenen que el primer torn son dels infants més petit (d’infantil i primer cicle de primària) i el segon torn els més grans (segon i tercer cicle de primària). Sempre parlem d’horaris aproximats.

 

Els voluntaris podran ser totes aquelles persones que siguin sensibles al projecte, treballant de forma altruista, que poden ser dies alternatius o rotatius. Caldran cuiners, persones que serveixin, monitors de pati, que s'encarreguin del manteniment, de la neteja i de tots els permisos administratius.

 

Les entitats també poden aportar el seu granet de sorra ja sigui aportant suport logístic, administratiu o humà. Es necessita gent desinteressada que vulgui col·laborar de forma altruista en aquesta causa.

Totes les ajudes que puguem rebre a través de bancs, comerços i entitats seran ben rebudes. Per descomptat a nivell personal també es podran fer aportacions econòmiques.

 

Per això hem elaborat un "Carnet Solidari". A més de poder ser Voluntari, totes les persones que facin una aportació periòdica mensual es convertiran en Padrins. Per a això hauran d'omplir un petit formulari amb les dades personals i aportar el nº de compte indicant la quantitat mensual que decideixin aportar.

 

Gràcies a la direcció de l'escola Antonio Machado podrem disposar de les seves instal·lacions, tant del menjador com del pati.